"Molijn is een voorbeeld voor de branche!"

"Molijn is een voorbeeld voor de branche!"

"Flexwerkers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd worden bedrijven steeds afhankelijker van hen. Flexwerkers willen meedoen in de maatschappij, ze hebben behoefte aan zekerheid en een arbeidsmarktperspectief. En ze verdienen een eerlijke kans en beloning. Het is goed om te zien hoe Molijn Professionals zich inzet voor gelijke behandeling en duurzame inzetbaarheid. En aantoont dat je met maatschappelijk verantwoord ondernemen ook financieel uitstekend kunt presteren. Een voorbeeld voor de branche dat navolging verdient!"

Bert van Boggelen | Kwartiermaker de Normaalste zaak I MVO Nederland

Ons beleid

Met onze slogan ‘Duurzaam aan het werk’ kunnen we er niet omheen: wij zijn dagelijks bezig met duurzaamheid. Onze hele bedrijfsvoering en dienstverlening zijn op deze overtuiging gestoeld. We zijn ons dagelijks bewust van de impact die we als organisatie hebben op het milieu. Of het nu gaat om energie, papier, water, de uitstoot van CO2 of de diensten en producten van onze leveranciers. Met hen maken we afspraken over de sociale-   en milieuaspecten die een rol spelen bij de productie, het transport en het gebruik van producten en diensten.

In onze dienstverlening is het onze verantwoordelijkheid om elke professional eerlijk en gelijkwaardig te behandelen en ze structureel een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt te bezorgen, waardoor zij op langere termijn duurzaam inzetbaar blijven. Daarom hanteren we ook een gezondheidsmanagementsysteem, gericht op vitaliteit en gezondheid. In onze personeelssamenstelling streven we naar diversiteit op alle fronten en creëren we graag kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Omdat we ons realiseren dat we niet overal zelf invloed op kunnen uitoefenen, steunen we maatschappelijke initiatieven en goede doelen met 5% van ons bedrijfsresultaat.

"Als je doet wat je altijd doet, krijg je wat je altijd kreeg."

Duurzame relaties

Wij hebben inmiddels bewezen dat investeren in duurzame relaties loont. Dat geldt niet alleen voor de relatie met onze professionals, maar zeker ook voor de relatie met onze klanten en andere stakeholders. We investeren in vertrouwen en samenwerking en kijken verder dan de dag van morgen. We denken mee met onze klanten in oplossingen en mogelijkheden en delen graag onze kennis en ervaring. Daarbij vinden we het minder belangrijk wat dat ons in financiële zin op korte termijn oplevert. Onze stakeholders geven we graag eerlijke en heldere informatie over onze doelen en vorderingen, waarbij we altijd de dialoog opzoeken. We geloven erin dat je samen verder komt. Dat motto heeft ons een netwerk met waardevolle partnerschappen gebracht waarmee we een dynamiek creëren waarin zowel werkende professionals als organisaties floreren.

Betere wereld

In alles wat we doen streven we ernaar een betere wereld te creëren. Dat klinkt heel groot, maar in de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat we ons niet alleen bekommeren om de professionals die we zelf in dienst hebben. We gaan verder dan dat! Met het manifest ‘Flex verdient beter’ maakt Pieter Molijn zich hard voor een betere flexbranche. Dit manifest heeft inmiddels geresulteerd in een conferentie waar werkgevers- en werknemersorganisaties, MVO Nederland, flexwerkers, flexorganisaties, de SER en de politiek met elkaar de basis hebben gelegd voor een routekaart naar de arbeidsmarkt van morgen. In de balans die we zoeken tussen people, planet en profit ontstaat een nieuwe factor: pride. Trotse medewerkers die onder de juiste omstandigheden kunnen werken. We nemen graag de maatschappelijke verantwoordelijkheid om onze missie verder uit te dragen en zoeken daarbij continu naar nieuwe kansen. Door harmonie te creëren tussen vast en flex willen wij een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven en de maatschappij en daarmee aan een betere wereld. 

"Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet."

Inloggen Mijn Professionals
Wachtwoord vergeten?
Klik hier